top of page

慈天影音

​緬懷 中華道教總會 名譽理事長 張檉道爺

■慈天必生宮建宮25週年

■慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片

慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片 02

慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片 01

慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片 05

慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片 04

慈天必生宮創建、沿革與事蹟紀錄片 03

■慈天必生宮六房天上聖母往湄洲天后宮謁祖進香回宮遶境盛況

遶境盛況03

遶境盛況02

遶境盛況01

 ■慈天必生宮104(乙末年)春季慈悲超薦功德法會

慈悲超薦功德法會03

慈悲超薦功德法會02

慈悲超薦功德法會01

慶聯合平安遶境【1】

慶聯合平安遶境【2】

慶聯合平安遶境【3】

慶聯合平安遶境【4】

【祈安禮斗法會】上 2

【祈安禮斗法會】上 1

【祈安禮斗法會】上 4

【祈安禮斗法會】上 3

【祈安禮斗法會】下1

【祈安禮斗法會】下 2

【祈安禮斗法會】下 3

【祈安禮斗法會】下 4

bottom of page