top of page
曲目:六房天上聖母降詩文 - 慈天必生宮
00:0000:00

民國109年歲次庚子

春祭慈悲超薦功德法會科儀

109年必生宮春季法會-1.jpg
109年必生宮春季法會.jpg
108年春祭慈悲超薦功德法會報名登記.JPG
bottom of page